roma3 logo s

MASTER 3 ΕΞΑΜΗΝΩΝ - 90 ECTS

ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE

Master από την σχολή των επιστημών της Αγωγής με ειδίκευση:

Leadership e management in educazione

Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση

Tutor: Prof. Athanasios Apostolopoulos

Η σχολή των επιστημών αγωγής του Δημόσιου Ιταλικού Πανεπιστημίου  «ROMA TRE», δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ τουλάχιστον τετραετούς φοίτησης να αποκτήσουν Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών.

Το Master έχει ως αντικειμενικό σκοπό να αναπτύξει στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται, ή σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, στους διαφόρους τομείς οργάνωσης – διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων, τις θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες που είναι αναγκαίες σε Τυπικά και μη Τυπικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα.

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό έχει στόχο την οργάνωση της συνεχούς εκπαίδευσης των «εκπαιδευτικών» για την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου ευρωπαϊκού σχολείου. Επίσης απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που επιθυμούν εξειδίκευση στις νέες διδακτικές μεθοδολογίες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Aναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 38/2010 ΦΕΚ78α και μοριοδότηση σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις του 2016 (πχ ΙΕΚ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

- Καθηγητές και Δασκάλους που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν σαν διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης.
- Καθηγητές και Δασκάλους για την ενίσχυση των προσόντων και της αξιολόγησής τους.
- Πτυχιούχους ΑΕΙ ΤΕΙ (4ετής φοίτηση), που ενδιαφέρονται για πρόσθετη μοριοδότηση μέσω διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Η διδακτέα ύλη του μεταπτυχιακού είναι η εξής:

- Γενική παιδαγωγική.
- Παιδαγωγική των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, και των μειονοτήτων.
- Ιστορία των σχολικών και εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πολυμέσα και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στα ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα.
- Αρχές γενικής ψυχολογίας και ψυχολογίας της ανάπτυξης.
- Εφαρμογές των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας: πρακτική άσκηση σε Ιταλικά σχολεία.
- Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
- Η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
- Σχολείο και τυπικές εκπαιδευτικές διαδικασίες.
- Εκπαιδευτικοί δείκτες.
- Δυναμική και διαχείριση των κρίσεων, προσωπικότητα και ηγεσία στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
- Προγραμματισμός και Οργάνωση του Σχολείου.
- Ανάλυση του περιβάλλοντος και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών.
- Μεταβλητές εισόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
- Ηγεσία, συντονισμός και διαδικασίες αποφάσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
- Έλεγχος, αξιολόγηση, επανασχεδιασμός.
- Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον μοναδικό Έλληνα επίσημο Tutor του Πανεπιστημίου Roma Tre
- Προσωπική παρουσία του tutor σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις στη Ρώμη
- Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα
- Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα
- Συμβουλευτική στήριξη από τον tutor και την εκπαιδευτική ομάδα για την εκπόνηση των εργασιών και τη συγγραφή της διπλωματικής
- Υποστηρικτικό πρόγραμμα εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας.

- το μεταπτυχιακό είναι ευέλικτο, άρτια οργανωμένο και δίνουν στον κάτοχό τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών σε ένα σύγχρονο κρατικό Πανεπιστήμιο με το διεθνές κύρος του ROMA TRE.
- η απόκτηση μεταπτυχιακού, που υλοποιείται στο εξωτερικό, εξασφαλίζει επάρκεια ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (C2) της οικείας γλώσσας
- μέγιστη προβλεπόμενη προσαύξηση μορίων, στις αξιολογήσεις - προκηρύξεις πρόσληψης στο δημόσιο.

Για πλήρη φάκελο και λοιπές πληροφορίες:

τηλ:2610 226533 κιν:6976999493

Σε περίπτωση που θέλετε εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σας συμπληρώστε την φόρμα κάνοντας κλίκ εδώ.

Δειτε μας στα:

Log in

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μαθήματα ξένης γλώσσας

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com