Σεμινάριο - Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Γλώσσα: Ελληνικά
Ώρες: 400
Κόστος: 260€

Σύμφωνα με τις παρακάτω προκηρύξεις το σεμινάριο μοριοδοτείαι:

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
- Διευθυντής: 4 μόρια(ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)
- Υποδιευθυντής: 4 μόρια(ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)

- Σε Στελέχη Διοίκησης( Διευθυντές ΙΕΚ, ΚΕΚ)

- Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και θέλουν να διεκδικήσουν διευθυντικές θέσεις

Οι εκπαιδευόμενοι που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο παίρνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στις προκηρύξεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις, να ενημερωθούν σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να οργανώσουν και να διοικήσουν μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι η εξής:

• Θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης
• Θεωρίες Μάθησης
• Κίνητρα Μάθησης και συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
• Η επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα
• Ικανότητες- Δεξιότητες- Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων- Θεσμικό Πλαίσιο - Επίπεδα εκπαίδευσης-.
• Ο ρόλος του ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου στον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
• Τύποι και δομή προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Προϋποθέσεις οργάνωσης και σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Σκοποί και στόχοι των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
• Σύνδεση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας
• Περιβάλλον Μάθησης και χώρος εργασίας
• Διοίκηση Προσωπικού Οργανισμών Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Συγκρουσιακές δυναμικές, προσωπικότητα και leadership στο πλαίσιο εκπαίδευσης-κατάρτισης
• Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

  • Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στη βραβευμένη μέθοδο διδασκαλίας Computer Interactive Learning (CIL). Η μέθοδος αυτή καθιστά τα μαθήματα μοναδικά στο είδος τους, επειδή αναπτύσσει τις εξειδικευμένες και παράπλευρες δεξιότητες και παράλληλα προσφέρει μέγιστη διαδραστικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως αυτά που μαθαίνουν.

κα. Σπυροπούλου Γιαννούλα
τηλ:2610 226533 κιν:6976999493

Ο τρόπος πληρωμής είναι κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Στη κατάθεσή σας συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο σας και το σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεστε.
Μετά μας στέλνετε το καταθετήριο με email στο desk[at]01infnonet.gr με θέμα ‘Εγγραφή σε σεμινάριο «Ο τίτλος του σεμιναρίου»’
Μετά από δύο μέρες το πολύ θα ενεργοποιηθούν οι κωδικοί σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:
Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος ΙΝΦΟΝΕΤ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αριθμός λογαριασμού : 5507-061364-299
Αριθμός λογαριασμού : ΙΒΑΝ: GR07 0172 5070 0055 0706 1364 299
BIC κωδικός της Τράπεζας Πειραιώς PIRBGRAA

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Δειτε μας στα:

Log in

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάρια

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com