Σεμινάριο εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Γλώσσα: Ελληνικά
Ώρες: 200
Κόστος: 150€
Σύμφωνα με τις παρακάτω προκηρύξεις το σεμινάριο μοριοδοτείαι:
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
- Διευθυντής: 2 μόρια
- Υποδιευθυντής: 2 μόρια
- Προσωπικό: 2 μόρια (ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ)

- Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

- Σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα κάνουν το σεμινάριο παίρνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στις προκηρύξεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.


Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις, να ενημερωθούν σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Η διδακτέα ύλη του σεμιναρίου είναι η εξής:

• Εκπαίδευση Ενηλίκων - Βασικοί Όροι
• Θεωρίες Μάθησης
• Θεωρητικό και Θεσμικό Πλαίσιο της Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Οργανισμοί Μάθησης
• Βασικά Δομικά Στοιχεία και Τρόπος Διάθρωσης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Κίνητρα Συμμετοχής σε Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Κίνητρα Μάθησης και Συμμετοχής σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Ψυχοσύνθεση και Συναισθήματα των Ενήλικων Εκπαιδευόμενων
• Προσωπικότητα και Μάθηση
• Συγκρουσιακές Δυναμικές, Προσωπικότητα και Leadership στο Πλαίσιο Εκπαίδευσης-Κατάρτισης
• Σχεδιασμός και Δόμηση Προσραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
• Διδακτικές Ενότητες - Μεθοδολογία Σχεδιασμού
• Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων


Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στη βραβευμένη μέθοδο διδασκαλίας Computer Interactive Learning (CIL). Η μέθοδος αυτή καθιστά τα μαθήματα μοναδικά στο είδος τους, επειδή αναπτύσσει τις εξειδικευμένες και παράπλευρες δεξιότητες και παράλληλα προσφέρει μέγιστη διαδραστικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως αυτά που μαθαίνουν.


κα. Σπυροπούλου Γιαννούλα
τηλ:2610 226533 κιν:6976999493

Ο τρόπος πληρωμής είναι κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Στη κατάθεσή σας συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο σας και το σεμινάριο για το οποίο ενδιαφέρεστε.
Μετά μας στέλνετε το καταθετήριο με email στο desk[at]01infnonet.gr με θέμα ‘Εγγραφή σε σεμινάριο «Ο τίτλος του σεμιναρίου»’
Μετά από δύο μέρες το πολύ θα ενεργοποιηθούν οι κωδικοί σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:
Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος ΙΝΦΟΝΕΤ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αριθμός λογαριασμού : 5507-061364-299
Αριθμός λογαριασμού : ΙΒΑΝ: GR07 0172 5070 0055 0706 1364 299
BIC κωδικός της Τράπεζας Πειραιώς PIRBGRAA


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


Δειτε μας στα:

Log in

Φορμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σεμινάρια

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ηγεσία και Διοίκηση σχολικών μονάδων

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων (εξετάσεις πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ)

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Ενηλίκων

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης με χρήση πλατφόρμας MOODLE

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Μαθησιακές δυσκολίες, μεθοδολογία ένταξης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία ΣΔΕ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

εκπαιδευτικών σε θέματα ΣΔΕ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com